Regulamin sprzedaży karnetów

REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW ON-LINE

 

 

Definicja pojęć:

Centrum – „FABRYKA” Centrum Sportu ul. Boczna 31, 98-220 Zduńska Wola

Firma – Zakład Handlowo Usługowy Elżbieta Wicher ul. Piwna 17, 98-220 Zduńska Wola, NIP: 829-111-10-32

Administrator danych osobowych - Zakład Handlowo Usługowy Elżbieta Wicher ul. Piwna 17, 98-220 Zduńska Wola, NIP: 829-111-10-32

Właściciel strony www.centrumfabryka.pl - Zakład Handlowo Usługowy Elżbieta Wicher ul. Piwna 17, 98-220 Zduńska Wola, NIP: 829-111-10-32

Kupujący – osoba dokonująca zakup on-line proponowanych usług przez „FABRYKA” Centrum Sportu  

Karnety – karnety do Centrum Sportu przedstawione w ofercie Centrum dostępne w systemie sprzedaży on-line za pośrednictwem strony internetowej.

 

§ 1

Sprzedaż on-line

 

Sprzedaż karnetów prowadzi „FABRYKA” Centrum Sportu.

 

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzone są za pośrednictwem PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań

 

Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Centrum zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Karnetów:

 

a) złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez wypełnienie formularza zawartego

na stronie internetowej,

b) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line

c) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

 

Przed skorzystaniem z procesu zakupu Karnetów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznanie się z nim i zaakceptowania jego treści poprzez „kliknięcie” opcji „akceptuję Regulamin”.

 

Centrum nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Dotpay.

  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż karnetów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

 

Ceny Karnetów są cenami brutto.

 

Zakupiony Karnet zostanie ustawiony na koncie klienta w dniu aktywacji wybranym przez klienta. Aktywacja musi nastąpić w ciągu 30 dni od daty zakupu karnetu.

 

W przypadku gdy Kupujący dokonuje zakupu po raz pierwszy, zobowiązuje się do wyrobienia karty członkowskiej w siedzibie klubu. Koszt wyrobienia karty zgodnie z cennikiem udostępnionym na stronie internetowej. Karta zostanie wydana po zgłoszeniu się Kupującego do recepcji Centrum.

 

Aby otrzymać fakturę za dokonany zakup, należy zaraz po zamówieniu karnetu skontaktować się z pracownikami Centrum poprzez mail: kontakt@centrumfabryka.pl lub osobiście w siedzibie Centrum oraz podać poprawne dane niezbędne do jego wystawienia.

 

Centrum zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

 

Brak możliwości zakupu Karnetów za pośrednictwem strony internetowej nie oznacza braku możliwości zakupu w recepcji Centrum.

 

Centrum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

 

Karnet zakupiony przez system płatniczy Dotpay należy aktywować w siedzibie FABRYKA Centrum Sportu w ciągu 30 dni od daty zakupu.

 

§ 2

Reklamacje, zwrot i wymiana karnetów

 

Zwrot opłaty za zakupiony poprzez stronę internetowa Karnet jest możliwy w ciągu 14 dni od

momentu zakupu pod warunkiem, że Karnet nie został wykorzystany tzn. Kupujący nie skorzystał z usług, za które zapłacił.

 

W przypadku zwrotu Kupujący zobowiązany jest skontaktować się pracownikami Centrum osobiście w siedzibie Centrum.

 

Zwrot opłaty za karnet możliwy jest wyłącznie w recepcji Centrum, po podpisaniu oświadczenie o odbiorze gotówki za rezygnację z karnetu.

 

Karnety nie mogą być wymienione na inne opcje niż, zostały zakupione.

 

W przypadku gdy Kupujący nie może skorzystać z zakupionego Karnetu, istnieje możliwość przepisania go na inną osobę. Jedynym warunkiem przepisania Karnetu jest posiadanie Karty Członkowskiej przez osobę, na którą Kupujący chce przepisać kartę. Przepisanie Karnetu wiąże się z utratą możliwości korzystania z usług Centrum w danym okresie, ale nie utratą członkostwa.

 

 

§ 3

Ochrona danych Kupującego

 

Poprzez zakup Karnetu przez stronę internetową Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Centrum danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Karnetów, a także w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Centrum.

 

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r.     o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).

 

Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania w recepcji Centrum.

 

Administratorem danych osobowych jest: Zakład Handlowo-Usługowy Elżbieta Wicher ul. Piwna 17, 98-220 Zduńska Wola.

 

§ 4

Postanowienia końcowe

 

Centrum świadczy usługi sprzedaży Karnetów w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.

 

Centrum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Kupującego poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Witrynie i umieszczenie w Witrynie zmienionego Regulaminu.

 

W celu dokonania zakupu karnetów za pośrednictwem Witryny Kupujący powinien dysponować przeglądarką Internet Explorer 9.0 lub nowszą, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome lub Safari.

 

Centrum nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup Karnetów przez Kupującego. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

 

Wszystkie informacje na temat cennika oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie internetowej www.centrumfabryka.pl

 

Centrum zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.

Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz w recepcji Centrum.